Groeiende biodiversiteit en waterberging In 't Zuiderpark

Duurzaamheid en prettig wonen in het groen staat bij ‘In ‘t Zuiderpark’ centraal. Daarom wordt, naast energieneutraal bouwen, extra aandacht besteed aan natuurinclusief bouwen. Per saldo zal de biodiversiteit aanzienlijk worden versterkt met het oog op een gezonde en natuurvriendelijke toekomst, daarbij hoort ook ruimte bij voor vogels, vleermuizen, insecten en andere dieren.

Vleermuiskasten

Bij iedere twee woningen in het plan wordt een nestkast in de gevel ingemetseld. Met deze nestkasten wordt er voor in het gebied van nature voorkomende vleermuizen een goede habitat gecreëerd. Met de nestkasten voor met name de gewone dwergvleermuizen wordt het netwerk van verblijfruimten vergroot en wordt de biodiversiteit, en vleermuisstand enorm gestimuleerd.

Wadi’s

Tussen de woningen van de 1e fase van In ’t Zuiderpark en de 2e fase wordt een wadi gerealiseerd. Deze wadi staat bij mooi weer droog, maar vult zich tijdens een regenbui met regenwater. Enerzijds vanuit de aangrenzende woningen, anderzijds vanuit het direct in de wadi vallende regenwater. Het water wordt tijdelijk opgevangen en langzaam weer afgegeven aan de bodem. In een natte periode wordt eventueel overtollig water afgevoerd op het omliggende oppervlaktewater. Hittestress wordt voorkomen door water als natuurlijke bron van verkoeling te benutten.

 

Rondom de woningblokken en in de wadi is veel aandacht voor de bomen en beplanting. Bestaande volwassen bomen, gevarieerde beplanting, met gras om op te spelen en hogere beplanting aan de randen van de woningblokken vormen niet alleen voor bewoners een aantrekkelijke omgeving, maar ook voor een diversiteit aan planten en dieren zoals amfibieën, volgens, insecten en kleine zoogdieren. De wadi vervult veel meer functies dan alleen die van wateropvangsysteem.

Aan de achterzijde van de woningen worden de parkeerplaatsen in open verharding uitgevoerd. Ook hier wordt het water ter plaatse afgegeven aan de bodem. De kans op wateroverlast wordt door de wadi en de vertraagde afvoer aanzienlijk verkleind. Door het regenwater langer in het gebied te houden, kunnen bomen en planten hier in droge perioden van profiteren en kunt u genieten van een groene woonomgeving.